Εργασιακή Ψυχολογία

Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας Το έμπειρο προσωπικό του φοιτητικού φροντιστηρίου της Desknet αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την υποστήριξη εργασιών ΕΑΠ και μαθημάτων ΕΑΠ τόσο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) όσο και της Κύπρου ΑΠΚΥ πάνω σε όλες τις ενότητες. Πώς; Μόνο στην iziPen έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις τις 35.000 αυθεντικές αξιολογήσεις που έλαβαν οι συγγραφείς μας…