هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود از صفر تا صد

وعن أبي جعفر أنه قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر جهل السنة. فرقه چهارم از غلاة بزیغیه اند اصحاب بزیغ بن یونس که بالوهیت جعفر صادق قائل اند و میگویند که در حقیقت جعفر صادق بنظر نمیآمد و بصورتی که مردم او را جعفر صادق میگفتند متشبح شده بود و گفتهاند که ائمه دیگر…